Mobirise

Качество и коректност 

Пелети за горене

Клас А1 произведени изцяло от дървесина! Фирмата разполага със собствено звено за дърводобив и това дава възможност да се прецизира и оптимизира добива на суровина. Благодарение на стриктния контрол и професионалното контролирано изсичане, фирмата спомага за екологичния баланс и се грижи за опазването на околната среда! 

Сертификация и контрол 

Фабриката разполага с 2000 кубикова сушилна камера, за да може да изпълнява адекватно изискванията по наредба ISPM - 15. 

Mobirise